Connect with us

Kind en Gezin

Wanneer vertel je je kind alles over Sinterklaas? | Slimmer leven

Wanneer vertel je je kind alles over Sinterklaas? | Slimmer leven

Wanneer is het tijd om het sinterklaasgeheim te onthullen aan je kind?

Het is een van de meest prangende vragen die ouders bezighoudt tijdens de sinterklaasperiode: hoelang moeten we het geheim over Sinterklaas nog bewaren voor onze kinderen? Experts op het gebied van onderwijs, Ingrid Nagtzaam en Anite van Oijen, delen inzichten over dit dilemma en bieden advies over hoe hiermee om te gaan.

De magie van sinterklaas

Nagtzaam en Van Oijen benadrukken dat het vieren van Sinterklaas draait om het samen zijn, cadeautjes geven en het spel van Sint-Nicolaas spelen. Het draait om het plezier en de gezelligheid, niet om het liegen en bedriegen. Ze adviseren ouders dan ook om met deze insteek het gesprek met hun kinderen aan te gaan.

Geloven met volle overgave

Vooral voor jonge kinderen is het lastig om fantasie en werkelijkheid te onderscheiden, leggen de experts uit. Kinderen die geloven in Sinterklaas doen dit vaak met volle overgave, maar naarmate ze ouder worden, beginnen ze vaak steeds meer vragen te stellen en onraad te ruiken.

Een natuurlijk verloop

Nagtzaam wijst erop dat kinderen doorgaans rond groep 5 beginnen met realistischer denken en dat dit per kind kan verschillen. Ze adviseert ouders om alert te zijn op de vragen en twijfels van hun kinderen. Wanneer ze merken dat de geloofwaardigheid van Sinterklaas begint af te brokkelen, is het tijd om het gesprek aan te gaan.

Het juiste moment kiezen

Wanneer ouders besluiten om het sinterklaasgeheim te onthullen, is het belangrijk om te overwegen wanneer dit het beste moment is. Van Oijen adviseert om dit niet in de drukke sinterklaasperiode te doen, maar juist in de zomer, wanneer het feest nog niet in volle gang is. Op deze manier kan het kind rustig wennen aan de gedachte, zonder dat het de feestvreugde bederft.

Een positief gesprek voeren

Hoe voer je dit gesprek met je kind? Nagtzaam adviseert ouders om uit te leggen dat het vieren van Sinterklaas draait om het spelen van een spel dat gebaseerd is op het fantastische verhaal van Sint-Nicolaas. Door het kind deelgenoot te maken van dit spel, voelen ze zich volgens Van Oijen een beetje bij de volwassenen horen en kunnen ze samen doorgaan met het creëren van een feestelijke sfeer voor jongere kinderen.

Een nieuwe fase

Hoewel het onthullen van het sinterklaasgeheim even moeilijk kan zijn, benadrukken de experts dat kinderen dit aankunnen. Zij stellen dat dit soort ervaringen juist bijdraagt aan de groei en ontwikkeling van het kind. Bovendien is het onnodig om je schuldgevoel op je kinderen te projecteren en is het juist belangrijk om het positief en luchtig te benaderen.

Hulp nodig bij de overgang?

Om kinderen te begeleiden bij de overgang van het geloven in Sinterklaas naar het spel meespelen, zijn er boekjes beschikbaar die ouders kunnen gebruiken. Zo kunnen ze samen met hun kinderen lezen over hoe ze nu verder kunnen. Enkele aanbevolen boeken zijn “Sinterklaas voor grote kinderen” van Chavira, “Het Grote Geheim Van Sinterklaas” van Bamber Delver en “Het geheime boek van Sinterklaas” van Floortje Zwigtman.

Het sinterklaasgeheim onthullen aan je kind is een belangrijke mijlpaal in het opgroeien en ontwikkelen van je kind. Door het op een positieve en speelse manier aan te pakken, kunnen ouders en kinderen samen genieten van deze nieuwe fase in het vieren van Sinterklaas.

Update: 1 maand geleden

Lees Verder
Klik om commentaar te geven

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Binnenland

Verdubbeling aantal kinderen zonder zwemdiploma in 4 jaar

Verdubbeling aantal kinderen zonder zwemdiploma in 4 jaar

Steeds minder kinderen halen in Nederland een zwemdiploma, zo blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. In 2018 had slechts 6 procent van de zes- tot zestienjarigen een zwemdiploma, maar dit percentage is in 2022 verdubbeld naar 13 procent.

Terug op het niveau van 2012

Met deze verdubbeling zijn we weer terug op het niveau van 2012, toen ook al zo’n 13 procent van de kinderen geen zwemdiploma haalde. Hoewel het percentage kinderen zonder zwemdiploma sinds 2012 afnam, is er sinds 2018 weer een gestage toename te zien.

Het aantal kinderen dat de drie ABC-diploma’s haalt, blijft echter gelijk. Meer dan een derde van de kinderen in Nederland behaalt zijn A-, B- en C-diploma.

Rol van ouderlijk inkomen en afkomst

Uit het onderzoek blijkt dat het inkomen van de ouders een grote rol speelt bij de zwemvaardigheid van kinderen. Maar liefst een kwart van de kinderen met ouders in de laagste inkomensgroep behaalt geen zwemdiploma, terwijl dit percentage slechts 2 procent is bij kinderen wiens ouders tot de hoogste inkomensgroep behoren.

Ook afkomst speelt een rol bij het behalen van een zwemdiploma. Bijna 30 procent van de kinderen met een migratieachtergrond heeft geen zwemdiploma. Opvallend is echter dat als kinderen uit deze groep wél een diploma halen, ze vaker alle drie de diploma’s behalen.

Toename in aantal kinderen zonder zwemdiploma

De toename van het percentage kinderen zonder zwemdiploma is zorgwekkend, vooral gezien het belang van zwemvaardigheid in een waterland als Nederland. Het is van groot belang dat kinderen de mogelijkheid krijgen om zwemlessen te volgen, zodat de zwemvaardigheid en daarmee de veiligheid in het water wordt vergroot.

Maatregelen en initiatieven

Verschillende organisaties en instanties zijn zich bewust van het belang van zwemvaardigheid en nemen maatregelen om het aantal kinderen zonder zwemdiploma terug te dringen. Zo worden er initiatieven opgezet om zwemlessen toegankelijker te maken voor kinderen uit gezinnen met lage inkomens. Ook wordt er ingezet op het stimuleren van zwemlessen voor kinderen met een migratieachtergrond.

Investeren in zwemvaardigheid

Het is duidelijk dat er meer aandacht en investeringen nodig zijn om de zwemvaardigheid onder kinderen in Nederland te vergroten. Door middel van samenwerking tussen verschillende partijen, zoals zwembaden, scholen, gemeenten en maatschappelijke organisaties, kan ervoor worden gezorgd dat alle kinderen in Nederland de kans krijgen om zwemvaardigheid te ontwikkelen.

Het belang van zwemvaardigheid

Zwemvaardigheid is niet alleen van essentieel belang voor de veiligheid van kinderen rondom water, maar ook voor hun algehele gezondheid. Zwemmen is een gezonde en leuke vorm van lichaamsbeweging, die bijdraagt aan de fysieke en mentale ontwikkeling van kinderen.

Het is duidelijk dat er werk aan de winkel is om het percentage kinderen zonder zwemdiploma in Nederland terug te dringen. Door het aanbieden van toegankelijke zwemlessen en het wegnemen van financiële en culturele drempels, kunnen we ervoor zorgen dat alle kinderen in Nederland de kans krijgen om zwemvaardigheid te ontwikkelen. Dit vereist een gezamenlijke inspanning van de overheid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Laten we gezamenlijk investeren in de zwemvaardigheid van de toekomstige generaties.

Update: 1 maand geleden

Lees Verder

Populair