Connect with us

Politiek

VVD verdeeldheid over kabinetsdeelname blijft na ledenbijeenkomst

VVD verdeeldheid over kabinetsdeelname blijft na ledenbijeenkomst
ANP

Yesilgöz staat VVD-leden te woord tijdens verdeelde bijeenkomst in Utrecht

Onlangs kwam VVD-partijleider Dilan Yesilgöz onder vuur te liggen tijdens een bijeenkomst met partijleden in Utrecht. De bijeenkomst laat een diepe verdeeldheid binnen de partij zien als het gaat om deelname aan een nieuw kabinet. Terwijl Yesilgöz haar standpunt handhaaft om niet in een nieuw kabinet te stappen, is er onder de VVD-leden twijfel en verontwaardiging over deze keuze.

Onbegrip over keuze om niet in kabinet deel te nemen

Tijdens de ledenbijeenkomst in Utrecht uitte een aanzienlijk deel van de aanwezigen hun steun voor Yesilgöz’s besluit om geen bewindslieden te leveren voor het kabinet. Echter, velen toonden ook onbegrip en stelden dat de gewone VVD-kiezer deze strategie niet begrijpt. De nadruk lag op het feit dat zij willen dat de VVD actie onderneemt met betrekking tot de hoge instroom van asielzoekers en de koopkracht van mensen. De wens om capabele bewindslieden in het kabinet te zien, werd luid en duidelijk geuit.

Veel VVD-leden voelden zich de afgelopen dagen als “een boksbal” onder de boze reacties uit het land en de opzeggingen. Oproepen om niet te gedogen maar volwaardig deel te nemen aan het kabinet kregen veel bijval vanuit de zaal. Het onbegrip over de keuze van de VVD om alleen te willen gedogen en niet te willen regeren was duidelijk merkbaar.

Yesilgöz’s verdediging van haar besluit

Yesilgöz erkende de verrassing die haar uitspraken van afgelopen vrijdag teweeg hebben gebracht. Ze wil echter niet alleen de leden, maar ook de VVD-kiezers ervan overtuigen waarom het de beste keuze is om alleen vanuit de Kamer steun te bieden aan een kabinet. Ze benadrukte dat de verkiezingsuitslag van vorige week woensdag heeft aangetoond dat de VVD tien zetels heeft verloren en daarom kabinetsdeelname niet vanzelfsprekend is.

De leider benadrukte dat “wij de enige partij zijn die tot nu toe gezegd heeft dat ze willen onderhandelen”. Ze ziet een kans om een lagere instroom mogelijk te maken en benadrukt dat de VVD vol voor het beleid zal gaan, zij het vanuit een nog sterkere positie in de Kamer. Het argument dat de VVD goede, ervaren bewindslieden kan leveren, is voor haar geen reden om toch in het kabinet te stappen.

Twijfel over samenwerking met de PVV

Een belangrijk punt dat naar voren kwam tijdens de bijeenkomst was de houding van de VVD ten opzichte van samenwerking met de PVV. Sommige leden vinden dat de VVD ver weg moet blijven van de PVV en ook niet moet gaan gedogen. Dit vanwege de ongrondwettelijke en onrechtstatelijke voorstellen van de partij van Wilders.

Conclusie

De bijeenkomst in Utrecht heeft duidelijk de verdeeldheid binnen de VVD aan het licht gebracht als het gaat om deelname aan een nieuw kabinet. Terwijl Yesilgöz vasthoudt aan haar standpunt om niet in een nieuw kabinet te stappen, is er onder de VVD-leden twijfel en onbegrip over deze keuze. De verdeeldheid lijkt vooral te ontstaan uit de wens van de leden om actie te zien van de VVD met betrekking tot de hoge instroom van asielzoekers en de koopkracht van mensen. Tevens speelt de twijfel over samenwerking met de PVV een cruciale rol in deze discussie. Het is duidelijk dat de VVD-leider Dilan Yesilgöz een uitdagende taak heeft om haar standpunt te verdedigen en haar partij te verenigen in deze verdeelde kwestie.

Update: 1 maand geleden

Lees Verder
Klik om commentaar te geven

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Politiek

Verkenner Plasterk: moeilijke taak tweede week verkenning

Verkenner Plasterk: moeilijke taak tweede week verkenning
ANP

Verkenning kabinetsformatie gaat door ondanks moeizame week

Na een week van politieke strubbelingen gaat verkenner Ronald Plasterk verder met het aftasten van de kabinetsformatie. Eerder kwamen hoofdrolspelers Wilders, Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt bij hem langs. Zowel de VVD als de PVV hebben hun zorgen geuit over eventuele kabinetsdeelname.

PVV-leider Wilders heeft verklaard dat hij “er voor alle Nederlanders zal zijn” en “niemand het land uit gaat zetten”. Echter, deze uitspraken hebben nog niet iedereen weten te overtuigen. De VVD maakt duidelijk dat zij op dit moment niet willen deelnemen aan een kabinet en pleiten in plaats daarvan voor een “centrumrechts kabinet”.

De politiek verslaggever Emma Jackson benoemt de ‘bescheidenheid’ van de VVD als gevolg van de verdeeldheid in de achterban over eventuele samenwerking met de PVV. De partij hoopt door te gedogen over ‘rechts’ een grote groep kiezers tevreden te stellen.

Omtzigt pleit voor een minderheidskabinet met wisselende Kamermeerderheden, maar andere partijen zien dit niet zitten. Verkenner Plasterk blijft echter kansen zien voor een meerderheidskabinet of een kabinet met gedoogsteun.

De agenda voor de kabinetsformatie is als volgt:
– 4 december: gesprekken verkenner gaan verder
– 5 december: afscheid van de oude Tweede Kamer met speeches voor vertrekkende Kamerleden
– 6 december: installatie nieuwe Tweede Kamer
– Daarna: voorbereiding en verkiezing nieuwe Kamervoorzitter
– 11 of 12 december: verkenner brengt verslag uit aan Tweede Kamer
– Uiterlijk 13 december: Kamerdebat over uitslag, kabinetsformatie en aanwijzen informateurs

Update: 4 weken geleden

Lees Verder

Politiek

Besluit Tweede Kamer morgen over hertelling in vier stembureaus

Besluit Tweede Kamer morgen over hertelling in vier stembureaus
ANP

Tweede Kamer beslist over hertelling van stemmen in vier stembureaus in Tilburg

De Tweede Kamer komt morgen samen om te besluiten over een hertelling van de stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen in vier stembureaus in Tilburg. Deze gebeurtenis is nog niet eerder voorgekomen in de recente geschiedenis van het parlement.

Nieuwe procedure leidt tot hertelling

Het bijeenkomen van de Tweede Kamer om over de hertelling te besluiten, is het gevolg van een nieuwe procedure die voorschrijft dat als de Commissie voor de Geloofsbrieven telverschillen constateert, de commissie kan adviseren tot een hertelling om elke twijfel weg te nemen.

In dit geval is er sprake van een telverschil van meer dan 15 stemmen, waarop de Commissie aan de Tweede Kamer heeft voorgelegd om een besluit te nemen over de hertelling.

Kans op verandering van uitslag is nihil

De Kamercommissie constateert dat de Kiesraad heeft berekend dat de verschillen te klein zijn om invloed te hebben op de uitslag. De kans dat de uitslag na hertelling verandert, is dan ook vrijwel nihil. Desondanks wil de Kamercommissie de nieuwe regels toepassen.

Beslissing over hertelling en vervolgproces

Om over de hertelling een beslissing te nemen, moeten morgen voldoende leden van de ‘oude’ Tweede Kamer aanwezig zijn. Als er wordt besloten tot hertelling, vindt deze plaats op zaterdag of zondag.

Het feit dat de Tweede Kamer bijeenkomt om over hertelling te besluiten, toont aan hoe serieus de Nederlandse overheid de integriteit van verkiezingen neemt. Dit heeft ook te maken met de recente debatten over de betrouwbaarheid en veiligheid van stemmen, zowel op nationaal als internationaal niveau.

Update: 4 weken geleden

Lees Verder

Politiek

Staatssecretaris Uslu verlaat functie voor familiebedrijf Corendon

Staatssecretaris Uslu verlaat functie voor familiebedrijf Corendon
ANP

Demissionair staatssecretaris Gunay Uslu stapt op en keert terug naar Corendon

Na een kort verblijf als staatssecretaris van Cultuur en Media voor D66, heeft Gunay Uslu besloten om haar politieke carrière te beëindigen en terug te keren naar het familiebedrijf Corendon, waar ze aan de slag zal gaan als CEO. Dit nieuws komt als een verrassing voor velen, aangezien Uslu nog maar recentelijk haar functie als staatssecretaris heeft aanvaard.

Vertrek uit de politiek

Uslu, die begin 2022 de overstap maakte van Corendon naar de politiek, heeft aangekondigd dat ze morgen zal beginnen in haar nieuwe rol als CEO van het familiebedrijf. In haar verklaring benadrukte ze dat ze dit besluit “niet lichtzinnig” heeft genomen en dat ondanks haar wens om haar tijd met het kabinet af te maken, Corendon een dringend beroep op haar heeft gedaan.

Persoonlijke omstandigheden

De voormalige CEO van Corendon heeft het bedrijf verlaten vanwege persoonlijke omstandigheden, en Uslu voelt zich geroepen om hem te vervangen. Haar snelle beslissing om de politiek te verlaten en terug te keren naar het familiebedrijf heeft verschillende reacties opgeroepen, met demissionair premier Rutte die heeft gereageerd op het nieuws.

Reactie van demissionair premier Rutte

Demissionair premier Rutte heeft op het vertrek van Uslu gereageerd en verklaard dat hij haar keuze respecteert en haar bedankt voor haar inzet als staatssecretaris. Rutte benadrukte het belang van een goede balans tussen werk en persoonlijke verantwoordelijkheden, en wenste Uslu veel succes in haar nieuwe rol bij Corendon.

Het vertrek van Uslu uit de politiek is een opvallende wending in haar carrière, die benadrukt hoe snel de politieke situatie kan veranderen. Haar terugkeer naar het familiebedrijf laat zien dat persoonlijke belangen vaak een doorslaggevende rol spelen in dergelijke beslissingen.

Update: 4 weken geleden

Lees Verder

Populair