Connect with us

Economie

Rechter veegt laatste obstakel voor 5G uitrol van tafel

Rechter veegt laatste obstakel voor 5G uitrol van tafel

Nederland opent weg voor uitrol supersnel mobiel internet

De laatste grote blokkade voor de uitrol van supersnel mobiel internet in Nederland is weggenomen. De rechtbank in Rotterdam heeft rechtszaken die negen bedrijven hadden aangespannen tegen de opzet om frequenties voor het nieuwe 5G-netwerk te veilen, vandaag afgewezen.

Bedrijven zoals VodafoneZiggo, Odido, KPN, Schiphol en het Havenbedrijf Rotterdam hadden bezwaar gemaakt tegen de manier waarop het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de frequenties voor het 5G-netwerk wilde veilen. Ze waren van mening dat zij er bekaaid vanaf kwamen en probeerden via de rechter een betere positie in de zogenoemde 3,5 GHz-band af te dwingen. De rechtbank oordeelde echter dat alle partijen “sterk uiteenlopende belangen hebben” en dat het ministerie “beleidsmatige en technische keuzes moet maken”.

Eerder obstakel al opgelost

In oktober kon een ander obstakel al worden opgelost toen het satellietbedrijf Inmarsat zijn beroep introk na akkoord te zijn gegaan met de voorwaarden om naar Griekenland te verhuizen. Dit bedrijf regelt scheepvaartcommunicatie, ook wel ‘112 op zee’ genoemd, en vreesde dat dit verstoord zou worden door de uitrol van 5G.

Reactie van minister Adriaansens

Een woordvoerder van de verantwoordelijke minister Adriaansens liet weten blij te zijn met de uitspraak van de rechtbank.

“Nederland is het laatste Europese land dat 5G nog niet heeft uitgerold. Wij dreigen technologisch achter te lopen.”

Als de bedrijven niet naar het College van Beroep voor het bedrijfsleven stappen, kan de veiling na de jaarwisseling plaatsvinden.

Uitrollen van 5G

Tot dusver boden telefoonaanbieders al 5G aan, maar dan op de 700 MHz-band. De 3,5 GHz-band, waar nu toestemming voor is gegeven, zal een flinke snelheidsverhoging met zich meebrengen.

Dit is een belangrijke ontwikkeling voor Nederland op het gebied van mobiele technologie en zal naar verwachting een grote impact hebben op diverse sectoren. Met deze goedkeuring kan Nederland verder gaan met de uitrol van 5G, wat zal bijdragen aan de verdere digitalisering van de samenleving en de economie.

Inmarsat rechtszaak

Een belangrijk obstakel voor de komst van het 5G-netwerk in Nederland leek te zijn opgelost toen Inmarsat, een satellietbedrijf dat scheepvaartcommunicatie regelt, zijn beroep introk nadat het akkoord was gegaan met de voorwaarden om naar Griekenland te verhuizen. Dit bedrijf regelt scheepvaartcommunicatie, ook wel ‘112 op zee’ genoemd, en vreesde dat dit verstoord zou worden door de uitrol van 5G. Dit was een grote zorg die nu uit de weg is geruimd, waardoor er ruimte is ontstaan voor de verdere uitrol van het 5G-netwerk in Nederland.

Reactie van de verantwoordelijke minister

Minister Adriaansens gaf een positieve reactie op de uitspraak van de rechtbank, waarbij hij benadrukte dat Nederland achterloopt op het gebied van technologische ontwikkelingen in vergelijking met andere Europese landen. Hij gaf aan dat het van cruciaal belang is om de uitrol van 5G in Nederland te versnellen om de concurrentiepositie van het land te behouden en te versterken. Met de goedkeuring van de 3,5 GHz-band kan Nederland de volgende stappen zetten op het gebied van mobiele technologie en de digitalisering van de samenleving en economie.

Conclusie

Met de goedkeuring van de rechtbank en het wegnemen van de laatste grote blokkade is Nederland klaar om de uitrol van 5G voort te zetten. Dit zal naar verwachting een cruciale rol spelen in de verdere digitalisering van de samenleving en economie, en zal waarschijnlijk diverse sectoren ingrijpend veranderen. Dit is een grote stap voorwaarts voor Nederland op het gebied van technologie en zal naar verwachting positieve gevolgen hebben voor het land en haar positie binnen Europa.

Update: 1 maand geleden

Lees Verder
Klik om commentaar te geven

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Economie

ING stopt in 2040 met investeren in olie- en gaswinning

ING stopt in 2040 met investeren in olie- en gaswinning

Vandaag heeft ING bekendgemaakt dat ze in 2040 geen belangen meer willen hebben in de olie- en gaswinning. Dit nieuws markeert een nieuwe koers voor de grootste bank van Nederland. De belangen zullen in 2030 met 35% worden afgebouwd, wat een significante verandering is ten opzichte van het eerdere doel van 16%. Daarnaast zal ING zich richten op het verdrievoudigen van investeringen in duurzame energie, zoals zonne- en windenergie, tot 7,5 miljard euro.

Grote impact van de beslissing

Met kantoren in veertig landen, zakendoen in honderden landen en een balanstotaal van duizend miljard euro, is ING een van de grootste financiële instellingen ter wereld. Deze aankondiging zal dan ook een grote impact hebben op de financiële wereld en de overgang naar duurzame energie wereldwijd.

Kritiek van actiegroepen

De afgelopen jaren kreeg ING veel kritiek van actiegroepen zoals Extinction Rebellion, Milieudefensie en Fossielvrij NL. Ze noemden de bank de grootste financier van fossiele brandstoffen. Actievoerders blokkeerden zelfs de ingang van het hoofdkantoor in Amsterdam en eisten dat ING “stopt met het financieren van de klimaatcrisis”.

Nieuwe koers gestuurd door klimaatovereenkomst

Steven van Rijswijk, de bestuursvoorzitter van ING, was aanwezig op de klimaattop in Dubai, waar een belangrijk akkoord werd gesloten. Van Rijswijk benadrukt dat dit akkoord leidend zal zijn voor de koers die de bank de komende jaren vaart. Hij erkent dat de wereld op weg is naar een klimaatakkoord, en benadrukt dat dit zowel goed is voor de samenleving als voor de economie.

Economische realiteit en risicobeperking

Van Rijswijk wijst op de economische realiteit van de internationale afspraken om fossiele brandstoffen af te bouwen en te investeren in duurzame energie. Hij benadrukt dat financiële instellingen ook te maken hebben met risicobeperking bij langetermijninvesteringen. Het gevaar van zogenoemde “gestrande activa”, bezit dat geen waarde meer heeft door het wegvallen van de vraag, speelt hierin een grote rol.

Afspraken met klanten

De komende jaren zal ING soortgelijke gesprekken voeren met klanten over olie en gas als eerder gebeurde over kolen. Hierbij zal worden ingezet op het verminderen van het percentage van energieopwekking door middel van olie en gas. Dit laat zien dat de bank niet helemaal zal stoppen met investeren in olie- en gasbedrijven, en dat tijd nodig is om de overgang naar duurzame energiebronnen te realiseren.

Al met al markeert de aankondiging van ING een belangrijke stap richting een duurzame toekomst, en zal het invloed hebben op de manier waarop financiële instellingen omgaan met investeringen in fossiele brandstoffen.

Update: 2 weken geleden

Lees Verder

Economie

Prijsplafond voor energie verdwijnt in 2024

Prijsplafond voor energie verdwijnt in 2024

Prijsplafond voor energie verdwijnt in 2024

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) adviseert consumenten om een vast contract af te sluiten als ze zekerheid willen over de hoogte van hun gas- en elektratarieven na het verdwijnen van het prijsplafond voor energie. Het prijsplafond voor gas, elektriciteit en stadsverwarming houdt namelijk op te bestaan, waardoor vaste contracten momenteel goedkoper zijn dan variabele contracten. De tarieven van vaste contracten met een looptijd van 2 of 3 jaar zijn de afgelopen maand ca. 5 procent goedkoper geworden en zijn momenteel het voordeligst, aldus de ACM.

Nieuwe situatie vanaf 1 januari 2024

Gedurende een jaar waren er vaste maximumtarieven voor gas (1,45 euro per kubieke meter) en elektriciteit (0,40 euro per kilowattuur). Echter, vanaf 1 januari 2024 houdt deze regeling op, wat betekent dat huishoudens niet langer beschermd zullen zijn tegen hoge energieprijzen. De ACM benadrukt daarom het belang van het kiezen voor een vast contract met prijzen onder het prijsplafond voor huishoudens die zekerheid willen over hun energierekening. Er is echter ook een ruim aanbod van aantrekkelijk geprijsde variabele en dynamische contracten voor huishoudens die minder belang hechten aan vaste prijzen.

Onzekerheid over toekomstige energieprijzen

Het is momenteel niet mogelijk om te voorspellen of consumenten uiteindelijk goedkoper uit zullen zijn met een vast, variabel of dynamisch contract, omdat de ontwikkeling van energieprijzen in de komende jaren onbekend is. Na de inval van Rusland in Oekraïne steeg de gasprijs naar het hoogste niveau ooit, maar inmiddels is de Europese gasmarkt weer in rustiger vaarwater gekomen, waardoor verdere daling van de gasprijs mogelijk is.

Verschil tussen vaste, variabele en dynamische contracten

Bij een vast contract gelden gedurende een bepaalde periode (vaak 1, 2 of 3 jaar) dezelfde energietarieven, waardoor consumenten zekerheid hebben over hun tarieven. Echter, het contract kan niet voortijdig opgezegd worden, wat een nadeel kan zijn als de variabele tarieven dalen en lager zijn dan die van het vaste contract. Bij variabele contracten kan het energiebedrijf de tarieven aanpassen, maar consumenten kunnen altijd kosteloos overstappen naar een andere leverancier. Bij dynamische contracten verandert de prijs voortdurend, waardoor consumenten op bepaalde tijden veel of juist weinig elektriciteit kunnen gebruiken.

Waarschuwing voor tarieven boven het prijsplafond

Ruim 6 procent van de huishoudens heeft momenteel een contract bij aanbieders met tarieven boven het prijsplafond, wat volgens de ACM een risico kan vormen na het verdwijnen van het prijsplafond voor energie. De ACM zal de energietarieven in de gaten blijven houden via de maandelijkse Monitor Consumentenmarkt Energie.

Al met al is het belangrijk voor consumenten om zich bewust te zijn van de aankomende veranderingen in de energiemarkt en zorgvuldig te overwegen welk contract het beste aansluit bij hun behoeften en financiële situatie.

Update: 4 weken geleden

Lees Verder

Economie

EU bereikt akkoord om vernietiging onverkochte kleding te stoppen

EU bereikt akkoord om vernietiging onverkochte kleding te stoppen

Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben een akkoord bereikt om een einde te maken aan het vernietigen van onverkochte kleding en schoenen. De EU hoopt met deze nieuwe regels een verandering af te dwingen in de kledingindustrie.

Nederlandse problematiek

Jaarlijks blijkt uit cijfers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat zo’n 6 procent van alle kleding in Nederland niet verkocht wordt. Een deel van deze onverkochte kleding eindigt in de verbrandingsoven of de versnipperaar, wat in 2015 naar schatting om 1,2 miljoen kledingstukken per jaar ging.

Grote veranderingen op komst

Hoewel het akkoord nog moet worden goedgekeurd door de EU-lidstaten en het voltallige EU-parlement, wordt dit gezien als een formaliteit. Grote kledingbedrijven krijgen vervolgens twee jaar de tijd om hun bedrijfsvoering aan te passen, terwijl middelgrote bedrijven een aanpassingsperiode van zes jaar krijgen.

Duurzame productie

Naast het stoppen van de vernietiging van onverkochte kleding, zullen er ook regels komen die producenten moeten aanzetten tot het maken van producten die langer meegaan en waarvan het makkelijker is om ze te repareren. Ook moet het makkelijker worden om producten te recyclen. Daarnaast zullen er regels komen die het gebruik van grondstoffen, energie en water tijdens de productie moeten verlagen.

De toekomst van de kledingindustrie

“Het is tijd om een einde te maken aan het model van ‘neem, maak, gooi weg’, dat is zo schadelijk voor onze planeet, onze gezondheid en onze economie,” zegt het Italiaanse parlementslid Alessandra Moretti, die de kar trok rond deze regelgeving in het parlement. “Duurzame producten zullen de norm worden.”

Dit akkoord markeert een grote stap in de richting van een meer duurzame kledingindustrie in de Europese Unie. Met strengere regels omtrent productie, verkoop en afvalverwerking, wordt er gehoopt dat de mode-industrie een positieve bijdrage zal leveren aan het behoud van het milieu en de circulaire economie.

Update: 4 weken geleden

Lees Verder

Populair